Kancelaria


Prawo zmienia się dynamicznie jak nigdy dotąd. Ilość ustaw i aktów prawnych nieustannie wzrasta. Przepisy niejednokrotnie zdają się wzajemnie wykluczać, stanowiąc często nie lada wyzwanie dla podatników.

Kancelaria wychodzi zatem naprzeciw oczekiwaniom oferując wsparcie dla firm:

 • doradztwo podatkowe w formie porad, opinii i wyjaśnień
 • doradztwo egzekucyjne
 • reprezentowanie przed organami i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych i egzekucyjnych
 • usługi prawnicze
 • szkolenia z zakresu m.in. podatków, procedur, schematów podatkowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Dlatego Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi charakteryzowały się profesjonalizmem oraz aktualnością przepisów. Wszelkie dane uzyskane w toku świadczenia usług są objęte tajemnicą zawodową doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy


Kancelaria została założona przez Michała Marka Kowalskiego – doradcę podatkowego wpisanego na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych pod numerem wpisu 13381.

O doradcy w kilku słowach:

 • wieloletnie doświadczenie nabyte w toku pracy w urzędach skarbowych, a następnie w Izbie Administracji Skarbowej, w tym w szczególności w postępowaniach podatkowych i egzekucyjnych
 • pracował dla polskich przedsiębiorców i zagranicznych korporacji
 • prawnik (absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)
 • członek zespołów opiniodawczo-doradczych działających przy Ministrze Finansów
 • redaktor naczelny podatkowego tytułu prasowego


Oferta Kancelarii:


 • bieżące doradztwo podatkowe, w tym w formie porad, opinii lub wyjaśnień
 • identyfikowanie schematów podatkowych i wdrażanie procedur MDR
 • bieżące alerty prawne w oparciu o potrzeby Klienta
 • reprezentowanie Klienta przed organami i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych i egzekucyjnych, w tym sporządzanie pism, odpowiedzi jak i środków zaskarżenia (odwołania, zażalenia, skargi i inne)
 • pisemny raport – analiza sytuacji prawno-podatkowej dotyczącej podatków lub toczącej się względem Klienta egzekucji
 • sporządzanie i opiniowanie umów i innych dokumentów
 • tworzenie regulaminów / procedur / instrukcji
 • szkolenia w zakresie podatków
 • szkolenia w zakresie schematow podatkowych
 • szkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (spełnienie obowiązku wynikającego z art. 52 ustawy)

Wynagrodzenie za czynności ustalane jest każdorazowo indywidualnie. Zasady ustalania wynagrodzenia ustalane są przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz przyszłego Klienta, chyba że określenie tych zasad wymaga czynności dodatkowych, polegających m.in. na zapoznaniu się z aktami sprawy lub uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień. Wynagrodzenie nie może być płatne proporcjonalnie do osiągniętego wyniku.Na tej stronie, znajduje się pełna lista szkoleń prowadzonych przez Kancelarię, na które można się w każdym czasie zapisać
Kontakt


Nr tel. +48 579931412 lub e-mail wskazany obok (e-mail jest preferowaną formą kontaktu)

Preferowana forma spotkań z Klientami: video on-line. Stacjonarne spotkania z Klientami możliwe zarówno u Klienta jak i w siedzibie Kancelarii po uprzednim telefonicznym umówieniu:

 • 10:00 – 18:00 poniedziałek
 • 10:00 – 18:00 wtorek
 • 10:00 – 18:00 środa
 • 10:00 – 18:00 czwartek
 • 10:00 – 18:00 piątek
 • 10:00 - 15:00 sobota

Adres siedziby (do korespondencji):

Kancelaria Prawno - Podatkowa
Lex Perfectum
Michał Marek Kowalski
ul. Hutnicza 3/B-1/011
81-212 Gdynia
(budynek RADMOR)